سامانه اتاق فکر مجازی
[ ثبت نام]
[ورود به سیستم ]
ایجاد موضوع جدید
 تاریخ ایجادنام موضوع/ نویسنده
t 1396/9/21 خدمات الکترونیکی ذینفعان شرکت / نویسنده:admin
t 1396/9/21 ایجاد دیتاسنتر پشتیبان / نویسنده:admin
مجری: شرکت فناوری اطلاعات نوین آناهیتا