سامانه اتاق فکر مجازی
[ ثبت نام]
[ورود به سیستم ]
ایجاد موضوع جدید
 تاریخ ایجادنام موضوع/ نویسنده
t 1394/2/1 طراحی و ساخت پریز خاص / نویسنده:rahnama
t 1394/2/1 طراحی ناب / نویسنده:rahnama
t 1394/2/1 هادی های پر ظرفیت / نویسنده:rahnama
مجری: شرکت فناوری اطلاعات نوین آناهیتا